Støt Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs byarbejde finansieres hovedsageligt af privat indsamlede midler.
Der er forskellige muligheder for at give en gave til arbejdet.

Træk bidraget fra i skat
Gaver til Kirkens Korshær kan iht. Ligningslovens § 8 A fratrækkes på selvangivelsen.
Alle beløb op til 15.900 kr.(2018) kan fratrækkes. Ægtefæller kan hver fratrække op til 15.900 kr.

Der opnås kun fradrag ved at oplyse CPR-nummer til gavemodtageren, i det der skal foretages indberetning fra gavemodtager til SKAT.

Gavebrev
Fradrag uden begrænsning kan opnås ved at oprette et gavebrev, hvor man forpligter sig til årligt i en periode på mindst 10 år at yde et fast beløb eller en bestemt procentdel af sin skattepligtige indkomst.
Nærmere oplysninger kan fås på Kirkens Korshærs hjemmeside eller ved at kontakte os på
tlf. nr. 86420380 eller mailadressen randersby@kirkenskorshaer.dk

Indbetaling via netbank eller giro
Man kan indbetale på konto nr. 6187 3130100820 eller giro 541-1610

Indbetaling via Mobilepay 596436

Andre muligheder
Man er også velkommen til at aflevere gavebidraget personligt på Kirkens Korshærs kontor,
Vestertorv 16 i Randers. Her træffes vi bedst mandag – fredag kl.10-15, ring evt. forinden.

Testamentariske gaver
Der er mulighed for at testamentere beløb og indbo til Kirkens Korshær.
Ønsker man at betænke Kirkens Korshær på denne måde, anbefaler vi, at man kontakter en advokat, som kan hjælpe med udformning af testamentet, så alle ønsker bliver tilgodeset.
Hvis man ønsker at testamentere til byarbejdet i Randers, skal man huske at skrive i testamentet, at man ønsker, at arven skal gå til Kirkens Korshærs byarbejde i Randers, Vestertorv 16, 8900 Randers C.
Testamentariske gaver til Kirkens Korshær er i henhold til arveafgiftslovens §3, stk.4 fritaget for arveafgift.

Nyhedsbrev
Byarbejdet i Randers sender 2 gange årligt, sent forår og sent efterår, et nyhedsbrev til bidragydere
for at fortælle om, hvad der sker i det lokale arbejde.

Her kan seneste nyhedsbrev læses.