Organisering

På landsplan

Kirkens Korshær er en landsdækkende frivillig folkekirkelig hjælpeorganisation.
Kirkens Korshærs målsætning er at yde hjælp til nødstedte mennesker.
Målsætningen søges nået gennem omsorgs, rådgivnings- og behandlingsarbejde, gudstjeneste, sjælesorg og forkyndelse, informations- og dokumentationsarbejde samt menings- og holdningsdannende virksomhed.

Kirkens Korshær er en juridisk enhed, og øverste myndighed er Kirkens Korshærs landsstyrelse.
Korshærschefen varetager den daglige ledelse af Kirkens Korshær.

Læs mere på www.kirkenskorshaer.dk
 

Lokalt

Kirkens Korshær i Randers består af en selvfinansierende del betegnet byarbejdet og en driftsoverenskomstmæssig del.

Byarbejdet har til huse i Løgstrupgården, Vestertorv 16 og afdelingen Rytterknægten, Marienborgvej 28 (se mere under Byarbejdet Randers)

Den driftsoverenskomstmæssige del består af institutionstilbuddet Hjørnestenen, Søren Møllers Gade 5 B samt Være- og aktivitetsstedet i Slotsgården 5.
Der er en bestyrelse med ansvar for denne del.

Korshærsråd
Korshærsrådet har overfor landsstyrelsen ansvaret for det lokale korshærsarbejde.

Byudvalget
består af medlemmer af korshærsrådet og har til opgave at varetage de ansvars- og kompetenceområder, der har med byarbejdet at gøre.