Kirkens Korshær i Randers

Korshærsråd:

Valgte medlemmer:
Anne-Dorthe Bugge, formand
Per Schultz-Knudsen, næstformand
Dorthe Adamsen
Jørgen Møller
Carl E. Kristensen

Ansatte medlemmer:
Stine Tougaard, korshærspræst
Per Thuesen, leder af Hjørnestenen
Medarbejderrepr.:
Jørgen Jørgensen

 

Byudvalg:

Anne-Dorthe Bugge, formand
Jørgen Møller
Carl E. Kristensen
Dorthe Adamsen
Per Meldgaard Andersen, afd.leder Rytterknægten

 

Bestyrelse Hjørnestenen

3 repræsentanter udpeget af Korshærsrådet
Per Schultz-Knudsen, formand
Jesper Bjerre Jakobsen
Oluf Therkildsen

2 repræsentanter udpeget af Randers Kommune:
Flemming Holst Østergaard
Åsbjørn F. Kjærbo

Ansatte ikke medlemmer:
Per Thuesen, leder