Aktuelt

Stillingsopslag Korshærsleder Randers
13-02-2018

 Se stillingsopslaget her på siden under Randersarbejdet - Job

 

Læs mere


Varm mad på "Rytterknægten"
23-01-2018

Hver torsdag kl. 12 er der fællesspisning. Menuen for februar er:

Læs mere


Torsdagscaféen i Løgstrupgården
19-12-2017

Kig ind i Torsdagscaféen i Løgstrupgården kl.13.30-16

Læs mereNyhedsarkiv


Job

Kirkens Korshær søger leder af diakonalt, socialt arbejde i Randersområdet

Kirkens Korshær arbejder som folkekirkelig organisation blandt udsatte mennesker i Danmark.
Løgstrupgården og Rytterknægten i Randers er sammen med en række genbrugsbutikker i omegnen ramme om en hverdag, hvor mennesker indgår i fællesskaber, der skaber mange gode øjeblikke. Genbrugsarbejdet i og omkring Randers sikrer sammen med andre aktiviteter i årets løb økonomien.

Vi er 300 frivillige og 6 ansatte medarbejdere, der i fællesskab skaber rammer og indhold i Kirkens Korshærs arbejde. Men behovet uden for byen er voksende, og derfor lægges der desuden op til et udviklingsarbejde i området.

Der er pt. 9 genbrugsbutikker, hvoraf 5 ligger i en geografisk afstand på 15 til 60 km fra Randers.

Lederen af det diakonale, sociale arbejde indgår i et samarbejde med den lokale korshærspræst og lederen af Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers, der er en selvejende institution, som driver herberg og et værested for socialt udsatte, samt korshærsrådet, der ansvaret for det lokale korshærsarbejde i området.

Der er i Korshæren igangsat en drøftelse af korshærsrådets, og dermed den nye leders, geografiske ansvars- og arbejdsområde. Den nye leder vil få mulighed for at tage del i disse overvejelser.

Vi søger et menneske, som

 • kan lide mennesker og møde dem i øjenhøjde
 • er medlem af folkekirken og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livs- og menneskesyn
 • har indsigt og forståelse for de sociale vilkår, som mennesker i samfundets udkant lever under
   

Vi søger en leder, som

 • har erfaring med ledelse og med at drive projekt- og udviklingsopgaver
 • kan formidle oplysning om det sociale arbejde og inddrage mennesker i opgaven
 • har relevant erfaring og uddannelse
 • har gode samarbejdsevner og gerne erfaring fra samarbejde med det offentlige
 • har erfaring i samarbejde med frivillige medarbejdere og værdsætter kvaliteten i det frivillige arbejde
 • har fysisk arbejdssted og udgangspunkt fra Vestertorv 16 i Randers
   

Vi tilbyder

 • en opgave, hvor arbejdet har stor, positiv betydning for mange mennesker
 • en engageret medarbejdergruppe i Randers og omegn, såvel frivillige som ansatte
 • samarbejde med Kirkens Korshærs selvejende institution i Randers, Hjørnestenen og Slotsgården, lokale menigheder og korshærspræst
 • løn efter Kirkens Korshærs lønregulativ
 • en landsdækkende organisation med ledelsesmæssig og kollegial sparring og uddannelsestilbud


Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at ansøgere har besøgt Kirkens Korshærs arbejde i Randers, inden ansøgning sendes.

Kontakt formand for Korshærsrådet Anne-Dorthe Bugge tlf.86473371 / 20566678 eller mail adbugge@pc.dk for besøg i uge 10.

Se stillingsbeskrivelse på http://www.kirkenskorshaerranders.dk eller www.kirkenskorshaer.dk

Desuden kan chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, tlf. 3312 1600 kontaktes for yderligere oplysninger.

Ansøgning med CV og relevante bilag sendes til lederranders@kirkenskorshaer.dk og skal være modtaget senest mandag d. 12. marts 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 22. marts med eventuelt anden runde fredag den 23. marts 2018 i Randers.

Tiltrædelse 1. maj 2018

 

Download stillingsopslaget som PDF-fil her.

Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger
og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes
af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker,
som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på
www.kirkenskorshaer.dk

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse for leder af Kirkens Korshærs arbejde i Randersområdet

Arbejdssted: Kirkens Korshær i Randersområdet

Stillingsbeskrivelse: Leder af Kirkens Korshærs arbejde i Randersområdet

Organisatorisk placering: Lederen refererer til chefen for Kirkens Korshær
 

Ansvarsområder

 • målsætning og udvikling af Kirkens Korshærs diakonale, sociale arbejde i Randers i samråd med korshærsråd, den selvejende institution Hjørnestenen, frivillige og ansatte medarbejdere og korshærspræst
 • organisering, koordinering og udvikling af Kirkens Korshærs diakonale, sociale arbejde i området
 • sikre den diakonale, kirkelige profil for Kirkens Korshærs arbejde
 • den daglige drift
  • økonom
   • administrere økonomien i forhold til budgettet
   • administrere Kirkens Korshærs lokale lejemål og ejendom
   • ansøgninger til offentlige puljer, private fonde og erhvervssponsorer
   • kontakt og aftaleindgåelse med offentlige instanser, f.eks. kommuner i området, Kriminalforsorgen eller andre om konkrete samarbejder
   • opfølgning på aftaler og relevant dokumentation
  • personaleledelse
   • ansætte og afskedige lønnede medarbejdere i samråd med Kirkens Korshærs personaleledelse
   • ledelse og medarbejderpleje for ansatte og frivillige medarbejdere i varmestuen, herunder medarbejderudviklingsamtaler
   • sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø generelt og i henhold til APV
 • sikre et højt informations- og kommunikationsniveau internt og eksternt
  • informere om Kirkens Korshærs arbejde ved foredrag, nyhedsbreve, indlæg i medier mv. og afholdelse af relevante møder og arrangementer
  • kontakten til offentlige og private instanser samt til dagspressen og andre medier
  • information til og dialog med hovedkontor, landsstyrelse og korshærsråd
  • udarbejde skriftlig årsberetning og budgetforslag
    
 • deltage i ledermøder på landsplan
 • holde sig informeret om Kirkens Korshær på landsplan
 • i alle relevante sammenhænge at handle og udtale sig loyalt på vegne af Kirkens Korshær
   

Kompetence

Lederen er bemyndiget til selvstændigt at udøve ansvar og handle inden for de områder, der i stillingsbeskrivelsen og Kirkens Korshærs organisationsbeskrivelse er beskrevet som leders ansvarsområder.
 

Arbejdstider

Lederen må være indstillet på fleksible arbejdstider og deltagelse i Kirkens Korshærs møder på landsplan.